Parenteral Beslenme Nedir?

- 23:45
Oral yolla ya da enteral yol ile yeterli bir şekilde beslenemeyen hastalara vücutlarının ihtiyacı olan besin öğelerini barındıran solüsyonların santral venöz kateter yardımı ile ya da damar içerisinden verilmesine parenteral beslenme denir.
diyet sözlük parenteral

Kimlere Uygulanabilir?

· Sindirim sistemlerinde büyük anormallikler ile doğan bebekler de

· Kısa bağırsak sendromuna sahip olan hastalar da

· Enteral beslenmenin yetersiz kaldığı hastalar da

· Nörolojik bozukluğu olan hastalar da

· Ciddi şekilde malnütrisyonu olan hastalar da parenteral beslenme uygulanabilir.

Parenteral Beslenme Kimlere Uygun Değildir?

· Yaşamı desteklemek amacı ile değil de ölümü kolaylaştırmak amacı ile kullanılan hastalar için

· Sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdüren sindirim sistemine sahip olan hastalar da

· Hipertonik sıvıları kaldıramayacak olan hastalar da

· Beslenme durumu aslında iyi olan hastalar da

· Beslenme desteği düşünülecekse bile kısa süreli bir destek verilmesi planlanan hastalar da

· Geri dönüşü olmayan deserebre hastalar için parenteral beslenme uygun değildir.

Parenteral Beslenme Solüsyonları Nedir?

Parenteral beslenme de kullanılan solüsyonların en önemli özelliği yüksek osmolaliteye sahip olmalarıdır. Böylece en düşük hacim de yüksek besin değerlerini hastaya verebilir. Bu tip beslenme de kullanılan 3 tip solüsyon vardır. Şimdi onları inceleyelim:

· Hastanın kalori eksiği çok ise bunu gidermek için kullanılabilecek en iyi parenteral besin solüsyonu %30 luk dextroz solüsyonudur.

· Diğer bir parenteral solüsyonumuz ise aminoasit solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar gerekli olan azotu aminoasit şeklinde karşılayabilmek amacıyla kullanılır.

· Son olarak da 1960 lı yıllar da üretilmiş olan ve damar içerisinde iyi bir şekilde tolere edilebilen lipid emülsiyonlarıdır.

Ancak vücut için gerekli olan besin değerlerinin ve kalorinin elde edilebilmesi için bu üç sıvı aynı anda devamlı infüzyon şeklinde verilmektedir. Ancak devamlı infüzyon da 24 saat içerisinde bu üç sıvı da gitmelidir. Günümüz de genel de bu solüsyonlar tek torba içerisinde aralarında bölmeler sayesinde ayrılarak satıştadır. Hastaya verilmeden önce arada ki bölmeler patlatma sureti ile kaldırılır böylece üç sıvı da karışmış olur ve hastaya bu şekilde verilir. Bu şekilde tek pakette satılmasının en önemli avantajları da hem hasta da oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirgemek hem de hemşire için zaman tasarrufu sağlamaktır.
Tavsiye Yazı
→ Enteral Beslenme Nedir?

Parenteral Beslenmenin Komplikasyonları Nelerdir?

 • Pnömotoraks
 • Arter yaralanmaları
 • Hemotoraks
 • Hidrotoraks
 • Hava veya kateter embolisi
 • Kardiyak aritmi
 • Elektrolit bozuklukları
 • Ana element eksiklikleri
 • Esansiyel yağ asidi eksiklikleri
 • Karaciğer bozuklukları
 • Glukoz metabolizma bozuklukları
 • Kateterin vücuda giriş yerinde ki deri kolonizasyonu ya da kateterin dış ucunun kolonizasyonu
 • Enfeksiyon
 • Kateter sepsisi
 • Katetere ve invaziv bir girişime bağlı olarak oluşan bakteremi
→ Bir önceki Pul Biberli Yoğurt Kürü başlıklı yazımızda 'pul biberli kür, yoğurt kürü, zayıflama' hakkında bilgiler verildi.